Burdasınız : Anasayfa > H > Hayvancılık Nedir

Hayvancılık Nedir


Sponsorlu BaglantilarEkleyen : admin Okunma : 5522
Ekl.: 08-10-2014 Gün.: 08-10-2014

İlgili Yazılar

 • Ilgili yazi bulunamadi..
 • En Son Eklenenler

  08 | Yakıt Yakıt
  Hayvancılık
  Tarımsal faaliyetlerin önemli bir kolu olan hayvancılık, dünyada kırsal kesimde yaşayan
  insanların ekonomik uğraşı düzenlerinden biridir. Ülkemizde kırsal uğraşı
  düzeni içinde genellikle tarımsal faaliyetlerin yanında ikinci derecede yer alan hayvancılık,
  yardımcı bir gelir kaynağıdır. Ancak, hayvancılık faaliyetleri özellikle dağlık
  bir araziye sahip kırsal kesimlerde ön plana geçerek, birinci derecede etkili ekonomik
  faaliyet haline dönüşebilir.

  Yakın yıllara kadar bir tarım ülkesi olarak kabul edilen ülkemizde hayvancılık hem
  hayvansal ürünlerden (et, süt, deri, yumurta, tarlalara gübre, yakacak olarak tezek
  vb.) hem de gücünden (yük taşıma, tarla sürme, ulaşım aracı olarak) faydalanmak
  amacıyla sürdürülmüştür. Günümüzde de artan nüfusun beslenmesinde ve sanayiye
  hammadde sağlanmasında (yünlü, ipekli dokuma, deri ve kösele vb.) önemli yer
  tutan hayvancılık, ulusal ekonomimizin %20'sini oluşturur.

  Ülkemizde hayvancılık büyük ölçüde açık mera hayvancılığı şeklinde başka bir deyişle
  ekstansif yöntemlerle fazla emek harcamadan yapılır. İklim koşulları nedeniyle
  ilkbahara cılız bir biçimde çıkan hayvanlar, otlak alanı bulmak için göçebe olarak
  dolaştırılır. İlkbaharda alçak otlak alanlarda otlatılan hayvanlar, yazın kurak geçmesi
  nedeniyle daha serin olan ve ot örtüsünün daha yoğun olduğu yaylalara çıkarılır.
  Yaylacılık adı verilen bu faaliyet biçimi sonbahar mevsiminde yüksek yaylalara
  kışın erken gelmesi nedeniyle tekrar alçak alanlara inilmesi biçiminde devam eder.
  Hayvanlar kışı ağıl adı verilen etrafı çitlerle çevrili, bazı bölümlerin üstü örtülü olan
  barınaklarda geçirir. Kışı az bir besin ile tamamlayan hayvanların semirmesi ilkbahar
  ve yaz aylarında olur. Ayrıca hayvanların açık merada otlatılması yanında, tarlalarda
  anız denen bazı endüstri bitkilerinin küspeleri de yedirilir.

  Ülkemiz yüzölçümünün %21.2'sini oluşturan çayır ve otlaklar, hayvan sayısı nedeniyle
  yetersiz kalmakta ve otlaklarımız aşırı otlatma sorunu ile karşılaşmaktadır.
  Hayvancılığın daha modern ve verimli şekli ahır hayvancılığıdır. Temiz ve fenni ahırlarda
  kültüre edilmiş hayvanların besin değeri yüksek fabrika yemlerinin yanı sıra kepek,
  küspe, arpa kırığı, fiğ, yulaf gibi besin maddeleri ile beslenmesi ve veteriner kontrolünde
  bakılıp aşılanması yöntemi olan ahır hayvancılığına besi hayvancılığı adı da verilir.
  Ülkemizde özellikle son yıllarda artan kent nüfusunun gereksinimini karşılamak
  için modern çiftlikleri (büyük ve küçük baş hayvan, tavuk ve balık çiftlikleri)
  kurulmaktadır.

  Hayvanların kültüre edilmesi, daha fazla hayvansal ürün elde edilmesi amacıyla
  ülkemizde bilimsel yöntemlerle çalışan haralar kurulmuştur. Bunların ilki 1913 yılında
  Eskişehir Çifteler'de kurulan haradır. Bunu 1924'de Bandırma yakınında Karacabey'de
  kurulan hara izlemiştir. Bu harada at ve montafon cinsi sığır yetiştirilmektedir.
  Bugün yurdumuzda Tarım Bakanlığına bağlı 24 adet hayvan ıslah ve
  araştırma enstitüsü (Sultansuyu-Malatya, Çukurova-Adana, Karaköy-Samsun, Gelemen-
  Samsun, Altındere-Van vb.) vardır.

  Ülkemizde beslenen çeşitli cinsteki hayvanların sayısı yıldan yıla değişiklikler (artış
  ve azalış) gösterir. Nitekim 1935 yılında 34.6 milyon başken, 1950'de 55.2, 1970'de 73,
  1982'de 85.4, 1990 yılında 65.176 milyon baş hayvandır.

  Türkiye'de hayvan yetiştirme bakımından A.B.D., Brezilya, Arjantin, Rusya, Çin,
  Avustralya gibi ülkelerden sonra gelmekle beraber, Avrupa'da hayvansal ürün pazarlayan
  birkaç ülkeden biridir. Ortadoğu ülkeleri içinde ise tektir.
  Ülkemizde beslenen hayvanların dağılış alanları farklıdır. İklim ve relief şartlarına
  göre farklı türler değişik bölgelerimizde görülür.


  En Cok Okunan Yazilar

  02 | Düzlem Düzlem
  07 | Destan Destan
  08 | Paragraf Paragraf
  
  ..:: Online Uyeler ::..
  
  Bi soru sor